Czyścimy budki ,ptaki wychowały małe i już cieszą się wolnością