Zapisując się na nasz newsletter lub zgłaszając się do naszych ogrodowych akcji (Wielkie Ogrodowe Liczenie, Włącz Ogród na pTAK!) zgadzasz się z naszą polityką przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Potrzebujemy Twojego adresu e-mail (oraz innych danych, w przypadku akcji Włącz Ogród na pTAK!)
aby przesyłać Ci wiadomości o Czajkach, Wróblach, Rycykach i Jerzykach.
Chcemy również przesłać Ci nasz pakiet Ogród na pTAK!, zapytać o liczbę ptaków i drzew w Twoim ogrodzie lub przesłać Ci Dyplom Wielkiego Ogrodowego Liczenia.

Zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych mogłeś / -aś udzielić
nam również przy innej okazji:

– wypełniając formularz Członka Klubu na pTAK!,
– zapisując się na nasz newsletter,
– podpisując Petycję jednej z akcji, które realizowaliśmy,
– biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie Jestem na pTAK! takich jak: Zlot Klub Ptaków Polskich, Noc Sów, konferencje, konkursy, szkolenia, warsztaty
edukacyjne i inne,
– przystępując do programu Szkoła na pTAK! (nauczyciele).

Nie martw się. Twoje dane są u nas bezpieczne.

Administratorem Twoich danych jest
Stowarzyszenie Jestem na pTAK!
ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.
Z Administratorem kontaktować się możesz za pomocą poczty tradycyjnej,
pod adresem: Jestem na pTAK!, 19-110 Goniądz, ul. Dolistowska 21
lub poprzez formularz kontaktowy na stronie jestemnapTAK.pl/kontakt.
Twoje dane przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)

 • Twoich Danych nie udostępniamy podmiotom trzecim. Nie
  przekazujemy ich innym firmom oraz podmiotom komercyjnym.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym przetwarzanie
  danych osobowych przez Administratora jest niezbędne, aby
  przesyłać Ci informacje drogą elektroniczną.
 • Nie przewidujemy profilowania i zautomatyzowanego podejmowania
  decyzji na podstawie zebranych danych.

Jestem na pTAK!

adres siedziby: ul. Dolistowska 21 19-110 Goniądz KRS 0000253695

www.jestemnapTAK.pl www.nocsow.pl www.bukietzpol.pl

[email protected]

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,

przysługuje Ci prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

– przenoszenia Twoich danych osobowych,

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane będziemy przechowywać do chwili wycofania Twojej zgody